Od 15 lat dla Was
sklep internetowy budohurt24.pl
domy pasywne, dopłaty, obraz termowizyjny

Uzyskaj dopłatę dla budujących energooszczędnie.

Od kwietnia 2013 roku ruszają publiczne dopłaty dla budujących i kupujących domy oraz mieszkania o niskim zużyciu energii. Zapowiadany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program stał się faktem. Rada Nadzorcza podjęła decyzję o uruchomieniu dopłat do kredytów, siedem banków zawarło umowę z FOŚiGW, w ramach której będą oferowały dofinansowany przez ministerstwo kredyt na budowę domów energooszczędnych i pasywnych:

  • Bank Polskiej Spółdzielczości,
  • Bank Ochrony Środowiska,
  • Bank Zachodni WBK,
  • Getin Noble Bank,
  • Nordea Bank Polska,
  • Deutsche Bank PBC,
  • SGB-Bank.

Niemal o połowę wzrosła kwota pierwotnie zapowiadanego jednorazowego bezzwrotnego dofinansowania - do 50 tysięcy złotych dopłaty do budowy domu pasywnego oraz do 30 tysięcy złotych do domu energooszczędnego. Wzrosło również dofinansowanie do zakupu mieszkań w budynkach pasywnych - do 16 tysięcy złotych, a w energooszczędnych - do 11 tys. zł brutto.

Fundusz wesprze indywidualnych inwestorów, a dotacja kierowana jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera, w tym również od spółdzielni mieszkaniowej. To trzecia oferta, poza dopłatami do zakupu kolektorów słonecznych oraz przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, którą Fundusz wspiera proekologiczne inwestycje osób fizycznych. Program zaplanowano do 2018 roku ponieważ dwa lata później budowanie domów "o niemal zerowym zużyciu energii" stanie się obowiązkiem wszystkich inwestorów w Polsce (na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego).

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby:

1) dysponujące pozwoleniem na budowę oraz posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której będą budowały budynek mieszkalny,

2) dysponujące uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera na swoją rzecz: prawa własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym, który deweloper na niej wybuduje albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego, który będzie na niej posadowiony i stanowić będzie odrębną nieruchomość albo własności lokalu mieszkalnego,

3) na wsparcie mogą również liczyć inwestorzy budujący domy tzw. systemem gospodarczym.

Jednorazowe dofinansowanie zostanie wypłacone inwestorom po zakończeniu budowy oraz potwierdzeniu osiągnięcia zakładanych w projekcie oszczędności energii. Projekty mają być sprawdzone przez autoryzowanych weryfikatorów, NFOŚiGW zastrzega też sobie prawo dodatkowej kontroli powykonawczej. Jednak inwestorzy, którzy przebrną przez te kłopotliwe procedury uzyskają gwarancję, że dom jest energooszczędny nie tylko z nazwy. Zainteresowani dopłatami nie będą musieli jechać do siedziby NFOŚiGW w Warszawie, formalności finansowe załatwią za pośrednictwem wybranego banku. Wsparcie finansowe będzie przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytu hipotecznego. Przekazanie pieniędzy odbywać się będzie bezgotówkowo, w formie dotacji wypłacanej bezpośrednio na konto kredytowe beneficjenta.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony ponieważ na bieżąco będziemy starali się publikować informacje o wymogach, jakie będą musiały spełnić osoby ubiegające się o bezzwrotną dotację Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Będziemy również promować produkty i rozwiązania, które spełniają wymogi budownictwa pasywnego.

Źródło: Witold Maziarz - rzecznik prasowy NFOŚiGW, Dodatkowych informacji o Programie udziela Zespół Współpracy z Instytucjami Finansowymi: tel. (22) 45 90 861, (22) 45 90 878, (22) 45 90 126, e-mail: dom@nfosigw.gov.pl

Kontakt

BUDOHURT
Materiały Budowlane
ul. Porcelanowa 60
40-246 Katowice
budohurt@budohurt.pl

infolinia 801 011 101
tel. (32) 730 33 33
tel. (32) 209 04 57

Zapraszamy

pon. - pt. 6:30 - 18:00
sobota 7:00 - 13:00

Requests in English
Anfragen auf Deutsch
dominika@budohurt.pl
+48 693 288 511